Ця Угода визначає умови та правила використання веб-сайту PARALEGALS.ORG.UA (далі – Сайт), доступу до інформації, розміщеної на ньому, а також до особистого кабінету Користувача. Угода регулює всі способи використання Сайту та його «піддоменів», які знаходяться у розпорядженні та в управлінні Адміністрації. 

Визначення термінів і понять 

Сайт – розташований за адресою https://paralegals.org.ua/.

Адміністрація (представник Сайту/Власника Сайту) – особа уповноважена Власником сайту на дії, передбачені Угодою.

Відвідувач – будь-яка особа, яка перейшла на Сайті знаходиться на ньому, використовуючи його властивості для ознайомлення з розміщеним на ньому контентом.

Дані авторизації – логін та пароль Користувача, необхідні для ідентифікації під час використання Сайту і отримання доступу до персоналізованої інформації (зокрема до Особистого кабінету Користувача) та/або до додаткових можливостей.

Згода Користувача з умовами користування сайтом – факт реєстрації на Сайті та його використання.

Користувач – дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені та в інтересах представленої ним юридичної особи.

Обліковий запис – сукупність інформації про Користувача і даних авторизації (логін, пароль тощо).

Особистий кабінет Користувача – розділ Сайту, в якому міститься особиста інформація (Персональні дані) Користувача, а також інші анкетні дані, правом розміщення яких володіє тільки Користувач. Один Користувач може мати лише один Обліковий запис Користувача.

Персональні дані – відомості, які Користувач надає при Реєстрації на Сайті відповідно до цієї Угоди та чинного законодавства.

Реєстрація на Сайті – безкоштовна, добровільна процедура надання Користувачеві доступу до користування Сайтом (використання Сайту та інформації на на ньому), що передбачає зазначення Користувачем своїх Персональних даних та надання достовірної інформації.

Угода – ця Угода з усіма доповненнями і змінами.

Загальні положення 

 1. Сайт PARALEGALS.ORG.UA є офіційною електронною комунікаційною та ресурсною платформою спільноти громадських радників (далі – Спільнота). Головною метою функціонування Сайту є висвітлення та поширення інформації про діяльність Спільноти, обмін досвідом, накопичення, узагальнення та систематизація позитивних практик і кейсів, навчання громадських радників, забезпечення можливості оперативного контакту громадського радника та клієнтів.
 2. Сайт, зокрема, надає Користувачам такі можливості як: доступ до новин, довідкових ресурсів, інформаційних матеріалів, персоналізованого контенту, що стосується публічної діяльності Спільноти, її організаційного та професійного розвитку, навчання та підвищення кваліфікації її учасників тощо. Сайт також є платформою для комунікації громадських радників з клієнтами, партнерами та іншими зацікавленими особами.
 3. Ця Угода є офертою умов з користування Сайтом між Адміністрацією Сайту та Користувачем, що регламентує порядок використання останнім ресурсів, сервісів та можливостей Сайту, наданих Адміністрацією.
 4.  У разі, якщо особа, яка ознайомлюється із цією Угодою, погоджується з наведеними у ній умовами, вона ставить відповідну позначку після ознайомлення з Угодою. Ця дія вважається акцептом оферти, тобто підтверджує прийняття пропозиції, адресованої Адміністрацією Сайту іншим учасникам цивільно-правових відносин, щодо укладення Угоди про користування Сайтом і надання їй юридичної сили договору.
 5.  У разі незгоди з умовами цієї Угоди особа має право не приймати цієї оферти та відмовитися від укладення Договору, а також зобов’язана цілком відмовитися від користування Сайтом.
 6.  Умови Угоди поширюються на всіх Користувачів Сайту – як на користувачів, які не мають облікового запису на Сайті (незареєстрований Користувач) так і на користувачів, які мають обліковий запис. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача й даних авторизації (логін, пароль).
 7.  Використання інформації, розміщеної на Сайті, регулюється нормами чинного законодавства України.

Умови користування Сайтом

 1.  Адміністрація дозволяє Користувачеві переглядати, використовувати та завантажувати інформацію з Сайту виключно з метою навчання, самоосвіти та особистого некомерційного використання.
 2.  Забороняється змінювати матеріали Сайту або поширювати їх з будь-якою іншою метою. Будь-яке використання інформації з Сайту на інших сайтах, ресурсах або в комп’ютерних мережах дозволяється лише за умови посилання на Сайт.
 3.  Сайт може містити посилання на інші веб-сайти або ресурси Партнерів. Адміністрація не несе відповідальності за інформацію, розміщену на таких ресурсах, зокрема, в частині доступності, повноти та коректності.
 4.  Переглядати Сайт, отримати доступ до його вмісту, залишати відгуки, коментарі та вести онлайн-спілкування мають право як зареєстровані, так і не зареєстровані Користувачі. 
 5.  Початок користування Сайтом Користувачем (зареєстрованим чи не зареєстрованим) є підтвердженням надання ним згоди на укладення цієї Угоди.

Права та обов’язки Користувачів та Адміністрації

 Користувач та Адміністрація при користуванні Сайтом зобов’язуються дотримуватись чинного законодавства України та наведених нижче правил.

 Права та обов’язки Користувача

1. Для отримання доступу до Сайту Користувач реєструє обліковий запис: надає своє ім’я та адресу електронної пошти, а також має вказати пароль, який буде пов’язаний з відповідним обліковим  записом.

 2. Користувач має право використовувати Сайт виключно в межах тих прав і тими способами, які встановлені цією Угодою та іншими правилами, розміщеними Адміністрацією на Сайті, з урахуванням таких обмежень і норм:

 • використання облікового запису на Сайті може здійснюватися виключно особисто Користувачем;
 • вся інформація, що розміщується Користувачем, повинна відповідати тематиці Сайту. Адміністрація на свій  розсуд визначає відповідність інформації, що розміщується, та має право видаляти невідповідну інформацію без попереднього повідомлення Користувача;
 • забороняється розміщення інформації, що порушує права третіх осіб на інформацію або результати інтелектуальної діяльності (наприклад, копіювання будь-якої інформації без згоди правовласника).

3. Користувач несе відповідальність:

 • за надання правдивих, точних та актуальних реєстраційних даних і зобов’язується оперативно оновлювати їх при змінах;
 • за збереження конфіденційності та безпеки імені Користувача та паролю до облікового запису Сайту, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання;
 • за всі дії, які відбуваються під його обліковим записом.

4. Користувач зобов’язується не передавати свої логін і пароль доступу до облікового запису третім особам і несе повну відповідальність за їх збереження, 

 5. Користувачеві забороняється:

 • вчиняти спроби обійти будь-які захисні технологічні заходи, пов’язані з використанням Сайту;
 • надсилати, завантажувати, передавати або іншим способом розповсюджувати інструменти впливу на трафік, а також будь яку рекламу або спам;
 • оприлюднювати або ігнорувати приналежність до третьої особи чи організації;
 • збирати інформацію про інших Користувачів, включаючи особисті та контактні дані (персональні дані);
 • використовувати Сайт для здійснення будь-якої підприємницької або будь-якої іншої діяльності, спрямованої на одержання прибутку (окрім дій, що передбачені окремими Угодами між Користувачем та Сайтом);
 • завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і  надавати  доступ  або  іншим чином використовувати інтелектуальну власність інших Користувачів і третіх осіб, без законних прав на таке використання;
 • завантажувати, зберігати, публікувати на Сайті інформацію з інших ресурсів мережі Інтернет, а також копіювати, поширювати і надавати доступ до інформації на Сайті третім  особам, які не є Користувачами Сайту;
 • завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ і іншим чином використовувати віруси та будь-які інші шкідливі програми;
 • розміщувати інформацію і об’єкти, які можуть порушувати права і законні інтереси третіх осіб, а також інформацію, яка містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя Користувачів, третіх осіб, Адміністрації;
 • використовувати Сайт для інших цілей, не передбачених даною Угодою.

Права та обов’язки Адміністрації.

1. Адміністрація має право вчиняти будь-які наступні дії без попередження:

 • записувати або попередньо переглядати матеріали для Користувачів у будь яких розділах Сайту;
 • вивчати статистику користування Сайтом;
 • видаляти вміст публікацій користувача, який, на думку Адміністрації, не відповідає цій Угоді;
 • зупиняти та обмежувати доступ до Сайту Користувача, що порушив умови використання;
 • встановлювати нові умови використання Сайту;
 • визначати наповнення Сайту;
 • використовувати персональні дані Користувача будь-якими способами, передбаченими законодавством України, для поліпшення роботи Сайту;
 • надсилати Користувачеві на електронну пошту, телефонний номер або на будь-який інший засіб електронного зв’язку (месенджер) інформаційні повідомлення щодо можливостей та розвитку Сайту;
 • зберігати й обробляти інформацію, яку вона отримує в процесі взаємодії з Користувачами.

2.  Адміністрація зобов’язується:

 • бути неупередженою в прийнятті рішень щодо Користувачів;
 • підтримувати Сайт в робочому стані;
 • вживати необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних Користувачів від несанкціонованого і неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних;
 • дотримуватися політики конфіденційності Сайту;
 • стежити за правомірністю їх використання персональних даних Користувача відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних і Умов  використання Сайту.

3. Адміністрація не несе відповідальності за несанкціонований доступ до облікового запису Користувача та інформації, яка в ньому міститься.

4. Адміністрація має право на свій розсуд обмежувати доступ Користувачів до окремих розділів Сайту, а також обмежувати можливості використання Сайту.

Політика конфіденційності
та обробка персональних даних

1. Адміністрація сайту збирає персональну інформацію Користувачів у процесі реєстрації та під час користування Сайтом. Уся отримана інформація використовується й обробляється виключно з метою контролю та аналізу задля поліпшення якості роботи Сайту. Адміністрація, зокрема, здійснює збір і обробку: 

 • даних, які надаються при заповненні реєстраційних форм Сайту та в процесі використання Сайту, 
 • файлів cookie, ір-адрес, параметрів і налаштування інтернет-браузерів тощо.

2. Прийняття Користувачем умов цієї Угоди є наданням згоди на збирання, зберігання, оброблення та розповсюдження персональних дані Користувача, отриманих через Сайт. Користувач підтверджує, що розміщує свої персональні дані на Сайті добровільно, а також – що добровільно надає згоду на їх оброблення та використання згідно із Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI з метою, що визначена цією Угодою.

3. Користувач зобов’язується не розміщувати на Сайті Персональні дані інших осіб без їхньої згоди, а також не використовувати Персональні дані інших осіб будь-яким способом, що не відповідає вимогам чинного законодавства, у протиправних або протизаконних цілях, з метою отримання вигоди та/або в будь-яких інших цілях, крім тих, що прямо випливають з умов цієї Угоди.

4. Відповідальність за точність і достовірність наданих даних несе Користувач.

5. Якщо Користувач не бажає, щоб його Персональні дані оброблялися, він повинен письмово звернутися до Адміністрації сайту з відповідною заявою, що складається в довільній формі. У такому разі вся отримана від Користувача інформація видаляється з бази даних Адміністрації сайту.

6. Адреса електронної пошти та телефонний номер Користувача можуть використовуватися Адміністрацією Сайту для зв’язку з Користувачем та надсилання інформаційних повідомлень.

7. Адміністрація сайту не несе відповідальності:

 • за дотримання конфіденційності реального імені та прізвища Користувача та/або його адреси електронної пошти/ номеру телефону, якщо Користувач сам обрав опцію публічного показу цих даних у налаштуваннях Користувача;
 • за дані Користувача, опубліковані ним чи іншими користувачами на Сайті, а також не бере на себе зобов’язань із забезпечення конфіденційності таких даних;
 • за дії третіх осіб, які отримали через використання мережі Інтернет або Сайту доступ до інформації про Користувача, за наслідки використання інформації, яка, у зв’язку з особливостями Сайту, може бути доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет.

8. Адміністрація сайту зобов’язується не розголошувати та не передавати персональну інформацію Користувача будь-яким стороннім особам, крім випадків, коли Користувач порушує умови Угоди та/або чинного законодавства України та/або цього вимагає законодавство України та/або органи влади України на законних, на думку Адміністрації сайту, підставах.

9. Адміністрація сайту має право зберігати архівну копію персональних даних Користувача та без згоди Користувача передати такі дані державним органам, у тому числі органам дізнання й слідства та органам місцевого самоврядування за їхнім умотивованим запитом на підставі судового рішення, в інших передбачених чинним законодавством випадках.

10. Сторони усвідомлюють, що внаслідок збою в роботі Сайту, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та/або внаслідок дії інших обставин Персональні дані Користувача можуть стати доступними й іншим особам. Користувач погоджується з тим, що не висуватиме будь- яких претензій до Адміністрації сайту у зв’язку із цим.

Додаткові та заключні положення

 1. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом, обов’язковим до виконання Сторонами.
 2. Угода користувача може бути змінена та/або доповнена Адміністрацією в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення та без отримання від Користувача відповідного погодження. Відсутність такого повідомлення не надає Користувачеві права не виконувати її.
 3. Чинна редакція Угоди користувача розташовується в мережі Інтернет за адресою: https://paralegals.org.ua/
 4. Користувач несе відповідальність за періодичний перегляд та ознайомлення з положеннями цієї Угоди та з додатками до неї.
 5. Під час кожного використання Сайту, Користувач погоджується з умовами цієї Угоди в редакції, чинної на момент її фактичного використання. 
 6. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення Адміністрацією змін та/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.
 7. Якщо з будь-яких причин одне або декілька положень цієї Угоди визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосування інших її положень.
 8. Усі зміни, внесені Адміністрацією Сайту до цієї Угоди, набирають чинності й стають обов’язковими до виконання з моменту їх публікації у відповідному розділі Сайту.
 9. Угода набирає чинності для Користувача з моменту прийняття ним її умов (що підтверджується фактом користування Сайтом) і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань згідно з цією Угодою.