Громадський радник надає інформаційну підтримку в межах своєї компетенції та власного досвіду іншим громадським радникам, та використовує це у своїй діяльності


Громадський радник повинен бути ввічливим, політично і ґендерно не упередженим, мати повагу та терпимість до іншого способу життя та поведінки по відношенню до членів спільноти у публічному просторі


Громадський радник повинен цікавитися змінами у чинному законодавстві України


Громадський радник повинен утримуватися від будь-якої політичної агітації, висловлювань про партійні уподобання від імені спільноти та на спільних заходах


рівність

Громадські радники рівні у своїх правах та обов’язках


Громадський радник повинен виконувати взяті на себе зобов’язання в рамках діяльності робочих груп, реалізації проектів, ініціатив


Громадський радник не має розповсюджувати інформацію у публічному просторі, що може зашкодити репутації спільноти, повинен висловлювати точку зору у прийнятній формі


Громадський радник повинен надавати статистичну звітність про свою діяльність за затвердженою формою


На інформаційних ресурсах громадських радників можна публікувати лише інформацію, яка стосується діяльності спільноти Громадських радників. Можна звертатись за консультацією щодо своїх проектів, у разі можливості обґрунтовано давати поради